LKS WIERZCHOWISKA


Prezes klubu: Andrzej Pastuszak


Dane kontaktowe:

Adres: Wierzchowiska Pierwsze 63, 21-050 Piaski

tel. - Prezes: 691 805 485

strona WWW: http://lkswierzchowiska.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/LksWierzchowiska/Siedziba stowarzyszenia mieści się w miejscowości Wierzchowiska. Głównym celem LKS Wierzchowiska jest propagowanie, rozwijanie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportów masowych w środowisku wiejskim. Do działań LKS wpisuje się organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć szkoleniowych w zakresie sportu i rekreacji, organizowanie zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych, ponadto zapewnia odpowiedni sprzęt, obiekty i urządzenia potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej.

Data publikacji: 2020-04-06, 16:48