Aktualność

Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Piaski

Plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym gminy, będącym odpowiedzią na potrzebę przygotowania miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2023-08-01, 0:00

Przejdź do aktualności