Dyrektor: Iwona Smolira 


Dane kontaktowe:

Adres: ul. Lubelska 22, 21-050 Piaski

tel./fax:  81 58 21 167

email: mbppiaski@interia.pl

strona WWW: http://www.mbppiaski.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/miejskabiblioteka.publiczna.5/


Godziny otwarcia MBP w Piaskach :

wtorek-piątek: godz. 10.00 - 18.00

sobota: godz. 10.00 - 16.00Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki.
Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.

Aforyzm Papieża Jana Pawła II o bibliotece


Dzieje biblioteki i upowszechnienie czytelnictwa w Piaskach są ściśle związane z historią szkolnictwa. "Nowa Ziemia Lubelska" z dn. 6.02.1924 r. nr 36 podaje, że biblioteka w Piaskach została założona w roku 1906 przez Polską Macierz Szkolną. W czasie II wojny światowej zbiory biblioteki zostały zniszczone. Reaktywowana Dekretem z dn. 17.04.1946 o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi wystartowała w 1949 r. z liczbą 500 woluminów jako Gminna Biblioteka Publiczna w Piaskach. Dalsze lata charakteryzowały się umacnianiem struktury sieci bibliotecznej oraz wzrostem zasobów książkowych. Kolejne zmiana organizacyjna to włączenie biblioteki w 1997 roku w strukturę Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Piaskach. Od dnia 1.01.2004 r. biblioteka odzyskała swój status prawny i działa jako Miejska Biblioteka Publiczna. Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury. Realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz informacyjnych na terenie miasta i gminy Piski. Placówka nasza udostępnia literaturę piękną, popularno-naukową oraz czasopisma.

Na terenie gminy prowadzą działalność 3 filie biblioteczne: w Bystrzejowicach, Gardzienicach oraz Woli Piaseckiej.

MBP prowadzi również działalność kulturalnooświatową: lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy, imprezy literackie spełniając w ten sposób rolę edukacyjną, wychowawczą, kulturotwórczą i integrującą nasze społeczeństwo.

Każdy użytkownik biblioteki może w MBP w Piaskach skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy do korzystania z naszych zbiorów.


Godziny otwarcia Filii bibliotecznych:


Filia w Bystrzejowicach :

Wtorek - 10.00 - 15.00

Środa - 10.00 - 15.00

Czwartek - 10.00 - 15.00

Piątek - 9.00 - 15.00


Filia w Gardzienicach :

Poniedziałek - 9.00 - 15.00

Wtorek - 9.00 - 15.00

Czwartek - 9.00 - 15.00

Piątek - 9.00 - 15.00


Filia w Woli Piaseckiej :

Wtorek - 10.00 - 15.00

Środa - 10.00 - 15.00

Czwartek - 10.00 - 15.00

Piątek - 10.00 - 15.00

Data publikacji: 2020-04-06, 15:17