Dyrektor: Agnieszka Kasprzak


Dane kontaktowe:

ul. Adama Mickiewicza 2, 21-050 Piaski

tel./fax: 81 58 21 054

tel. kom.: 512 239 567

e-mail: sppiaski@piaski.pl

strona www: http://sppiaski.szkolna.net/

Facebook: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Miko%C5%82aja-Kopernika-w-Piaskach-111197930254324Historia:

Po wojnie przystąpiono do organizowania szkoły w Piaskach. Zajęły się tym p. Janina Kotlińska i p. Jadwiga Cichulska. Pani Kotlińska objęła kierownictwo. Budynek był zdewastowany, klasy zamieniono w magazyn zbożowy i siedzibę oddziału Wermachtu.

W latach 1941 - 1973 w szkole jako woźny pracuje p. Aleksander Fijałkowski. W 1950 roku kierownictwo szkoły obejmuje p. Jadwiga Cichulska, a w 1955 roku umiera p. Janina Kotlińska. Po wojnie pracują tu następujący nauczyciele: p. J. Kotlińska, p. J. Cichulska,  p. Maria Drylska, p. Kazimiera Tracz, p. Klaudia Kozak, p. Maria Kurtiak, p. Stanisław Czarnacki, p. Ignacy Misztal, p. Jan Malicki (od 1948 r.), p. Ludwik Kucharuk, p. Bronisława Zielińska-Krupińska, p. Mamert Zacharski, p. Bogdan Szydłowski, p. Anna Łysakowska-Świetlicka, p. Lucjan Świetlicki. 

W 1953 roku utworzono w budynku tej szkoły Liceum Pedagogiczne, a w 1955 r. powstaje Szkoła Ćwiczeń, której kierownictwo powierzono p. Janowi Malickiemu. W szkole tej pracują: p. M. Kurtiak, p. B. Krupińska, p. A. Świetlicka, p. L. Świetlicki, p. Alina Kotlińska, p. Zofia Szapiel, p. Melania Zawadzka, p. Edward Łahoda, który po roku przejmuje kierownictwo Szkoły Podstawowej od p. J. Cichulskiej. Ten wielce zasłużony nauczyciel  i kierownik szkoły prowadzi ją aż do swej tragicznej śmierci w 1966 roku. Dyrektorem Liceum Pedagogicznego zostaje p. Jadwiga Cichulska, następnie p. Nikodem Szapiel. 

W liceum tym wykształcenie otrzymało około 1000 nauczycieli, którzy okazali się dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną i zasilili szkolnictwo lubelskie skutecznie oddziaływując na środowisko Piask. Liceum Pedagogiczne istniało do 1970 roku.

Szkołą Ćwiczeń kieruje p. Jan Malicki, a po jego przejściu na emeryturę w 1969 roku kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 2 (dawna Ćwiczeniówka) obejmuje p. Maria Chobotow. Pracują tu nauczyciele: p. M. Chobotow, p. Alicja Ładosz-Czajkowska, p. Alina Jaworowska, p. Wiesława Klimek, p. Anna Świetlicka, p. Maria Goławska, p. Barbara Szkudzińska, p. Krystyna Dudek, p. Krystyna Świetlicka-Kaucha.

Kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 1 był p. Ryszard Janiuk, a od 1968 roku p. Lucjan Świetlicki. W szkole tej pracowali następujący nauczyciele: p. Maria Janiuk, p. Ryszard Janiuk, p. Małgorzata Pastusiak, p. Halina Czekaj, p. Anna Latało, p. Janina Burdzanowska, p. Anna Golewska-Brodzińska, p. Anna Ziarkiewicz, p. Jadwiga Teterycz, p. Helena Zawiślak, p. Danuta Wilczyńska, p. Wiesława Bieniek, p. Eliza Kunc, p. Urszula Banach,  p. Zofia Fila, p. Zofia Jarznicka, p. Danuta Pietrzyk, p. Melania Zawadzka, p. Maria Bieniek, p. Halina Śmiałowska-Dębała, p. Krystyna Stadnik.


Data publikacji: 2020-04-06, 13:51