Aktualność

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 30 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Autor: Paweł Martyna, 2020-04-24, 0:00

Przejdź do aktualności