Sesja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 13 grudnia 2021 r. o godzinie 14:30, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad XXXVIII Nadzwyczajna Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 13 grudnia 2021 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. (Projekt 1)

2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt 2)

4. Wolne wnioski i dyskusja.

5. Zamknięcie obrad.

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2021-12-10, 7:32


Załączniki:

1. Ogłoszenie 13.12.2021 r..pdf