Rozbudowa
Artykuł

Rozbudowa drogi gminnej nr 105824L – ul. A. Mickiewicza w Piaskach

Autor: Krzysztof Czupryn, 2024-02-26, 15:14

Przejdź do artykułu

rozbudowa
Artykuł

Remont drogi gminnej nr 105827L – ul. Aleja 500-lecia i ul. 3 Maja – w miejscowości Piaski

Autor: Krzysztof Czupryn, 2024-02-26, 15:13

Przejdź do artykułu

Remont drogi
Artykuł

Remont drogi gminnej nr 105709L w m. Józefów km roboczy 0+000 - 0+995

Remont drogi gminnej nr 105709L w m. Józefów km roboczy 0+000 - 0+995

Autor: Krzysztof Czupryn, 2024-01-11, 8:30

Przejdź do artykułu

Remont dróg
Artykuł

Remont drogi gminnej nr 105692L w m. Majdan Kozic Dolnych km roboczy 0+000 - 0+995

Remont drogi gminnej nr 105692L w m. Majdan Kozic Dolnych km roboczy 0+000 - 0+995

Autor: Krzysztof Czupryn, 2024-01-11, 8:30

Przejdź do artykułu

Przebudowa
Artykuł

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 105824L (ul. Mickiewicza) z drogą wojewódzką 837 (ul. Partyzantów) w miejscowości Piaski

Realizacja Zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przebudowane zostanie istniejące przejście w ciągu ulicy Mickiewicza, położone przy Zespole Szkół w Piaskach. W ramach przebudowy zostaną wykonane m.in. znaki aktywne, oznakowanie poziome, fakturowe oznaczenia nawierzchni, chodniki zapewniające miejsca strefy oczekiwania czy też dedykowane oświetlenie przejścia.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2023-12-05, 14:39

Przejdź do artykułu

remont drogi
Artykuł

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wierzchowiska Drugie od km 0+000 do km 0+318,20

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wierzchowiska Drugie od km 0+000 do km 0+318,20

Autor: Krzysztof Czupryn, 2023-09-30, 21:22

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi
Artykuł

Przebudowa drogi gminnej nr 105710L od km 0+009,00 do km 0+455,00 w miejscowości Brzeziczki

Autor: Krzysztof Czupryn, 2023-08-03, 8:23

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi
Artykuł

Przebudowa drogi gminnej nr 105815L od km 0+000,00 do km 0+853,70 w miejscowości Kębłów

Przebudowa drogi gminnej nr 105815L od km 0+000,00 do km 0+853,70 w miejscowości Kębłów

Autor: Krzysztof Czupryn, 2022-12-20, 14:22

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi
Artykuł

Przebudowa drogi gminnej nr 105680L od km 0+000,00 do km 0+503,22 w miejscowości Bystrzejowice Drugie

Przebudowa drogi gminnej nr 105680L od km 0+000,00 do km 0+503,22 w miejscowości Bystrzejowice Drugie

Autor: Krzysztof Czupryn, 2022-09-15, 12:52

Przejdź do artykułu