Informacja o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Uprzejmie informujemy, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Piaski.
Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza czy spełnione zostaną wymogi oraz kryteria narzucone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu o przyznanie środków na realizację programu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Piaski, którzy posiadają odpady typu: 

• folia rolnicza
• siatka i sznurek do owijania balotów
• opakowania po nawozach
• worki typu Big Bag

o wypełnienie załączonego formularza do dnia 29 listopada 2019 r.

Formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Piaskach: www.piaski.pl, w siedzibie urzędu w pok. nr 2 lub u Sołtysów.

Wypełnione formularze można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Piaskach (pok. nr 2), wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski lub pozostawić u Sołtysa.

UWAGA! NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO INFORMACJĄ O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY.
Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione przy składaniu wniosku o pomoc finansową.


Data publikacji: 2019-11-14, 13:07


Załączniki:

1. oswiadczenie-o-ilosci-posiadanych-folii-rolniczych-poprawione-2.doc