W związku z obowiązkiem zachowania standardów sanitarnych na etapach zbioru, skupu, transportu, przetwórstwa i przechowalnictwa warzyw i owoców przez producentów prowadzących działalność na poziomie gospodarstw oraz ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku udostępnia producentom żywności pochodzenia roślinnego:

  • informacje dla rolników, plantatorów w związku z zagrożeniem COVID-19,
  • komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wymagania higieniczno-sanitarne obowiązujące na etapie produkcji pierwotnej (uprawa oraz zbiór owoców i warzyw),
  • wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Data publikacji: 2020-05-06, 13:36


Załączniki:

1. Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów
2. Komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla rolników prowadzących działalność w zakresie uprawy produktów roślinnych
3. Wymagania higieniczno-sanitarne obowiązujące na etapie produkcji pierwotnej
4. Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej