INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 9 lipca 2020 r. Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 3 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1182) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Data publikacji: 2020-07-13, 15:47


Załączniki:

1. informacja Wojewody z 9.07.2020(1).pdf
2. rozp. RM z 2.07.2020 r. poz. 1182(1).pdf