LGD "Dolina Giełczwi" zaprasza na warsztaty zielarsko-rękodzielnicze
w pierwszej i jedynej na obszarze LGD „Dolina Giełczwi”
certyfikowanej Zagrodzie Edukacyjnej wpisanej do Ogólnopolskiej Sieci Zagród.

Warsztat nr 1 : HERBALIA – OBRAZY ZIOŁOWE
Warsztat nr 2: DONICE GLINIANE ZIOŁAMI ZDOBIONE

Zapisy trwają do dnia 15 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie:
http://dolinagielczwi.org/zapraszamy-na-warsztaty-2/

Data publikacji: 2021-05-31, 16:32