Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Informacja o ogłoszeniu przetargu.

Burmistrz Piask działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 121 / informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. został ogłoszony I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej / budynek b. rządcówki / w Kozicach Dolnych - Kolonii, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 163/1 o pow. 0,0904 ha / obręb geodezyjny: 21 – Kozice Dolne Kolonia /.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piaskach, ul Lubelska 77, ( sala konferencyjna na I piętrze budynku w podwórzu ) w dniu 30 września 2021 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: umpiaski.bip.lubelskie.pl.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Piaskach, pok. nr 5, tel. 81 58-21-806.

 

Treść przetargu dostępna jest również w załączniku.

Data publikacji: 2021-07-28, 15:42


Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu pisemnym