Drodzy Mieszkańcy Gminy Piaski,

Realizowany w Gminie od 2016 roku Lokalny Program Rewitalizacji zbliża się ku końcowi. W związku z tym prosimy Państwa o wyrażenie swojej opinii na temat zmian, jakie zaszły w Gminie w tym okresie.

Link do ankiety dot. ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji : https://forms.gle/PcDue5qHJ4SVeRAQ9

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu Raportu z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz nowego dokumentu - Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski. Udzielone przez Państwa odpowiedzi posłużą do przeprowadzenia analizy porównawczej stanu Gminy przed i po rewitalizacji.

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu tworzenia dokumentów.

Link do ankiety dot. Gminnego Programu Rewitalizacji:

https://forms.gle/W32nvtvJDBNeoCQq8

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Formularze ankiet będą dostępne do 31 stycznia 2022 r. 

Data publikacji: 2022-01-03, 15:44