W związku z prowadzonymi obecnie pracami Sejmu RP nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, który ma umożliwić nabycie węgla przez mieszkańców Gminy Piaski, prowadzimy WSTĘPNE ROZEZNANIE NA JEGO ZAPOTRZEBOWANIE.

W związku z powyższym, proszę wszystkich zainteresowanych zakupem węgla o złożenie stosownej informacji w następujący sposób:

• osobiście - w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piaskach (budynek w podwórzu, wejście od strony cmentarza) w godzinach pracy Urzędu

lub

• telefonicznie pod nr 500 207 117 lub 530 556 299 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Piaskach

lub

• wysyłając maila na adres: um@piaski.pl

Zbieramy następujące dane:

 imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu,

 planowaną ilość zakupu (właściwe ministerstwo ma wprowadzić stosowny limit zakupowanego węgla)

 rodzaj planowanego do zakupu węgla (orzech, groszek czy miał).

Podkreślamy, że cały proces dostawy węgla jest w trakcie procedowania ustawy i sytuacja może ulec zmianie, o czym będziemy na bieżąco informować.

Zgłoszenia w ramach powyższego rozeznania przyjmujemy – zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego – do dnia 25.10.2022 r. (wtorek) do godz. 10:00.


Data publikacji: 2022-10-21, 15:56