Program „Witaj Maluszku”

W dniu 27 stycznia 2023 r. Rada Miejska w Piaskach Uchwałą nr LII/477/2023 ustanowiła jednorazowe świadczenie rzeczowe dla nowonarodzonych dzieci z Gminy Piaski pn. "Witaj Maluszku”.

Wsparcie rzeczowe "Witaj Maluszku" prowadzone jest na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Uchwały.

Akcja skierowana jest do wszystkich rodziców i opiekunów dzieci nowonarodzonych i zamieszkałych na terenie gminy Piaski, urodzonych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r.

W skład pakietu "Witaj Maluszku" wchodzą: segregator pediatryczny, torba do wózka, kocyk, komplet pieluszek tetrowych, pieluchy i chusteczki jednorazowe, kosmetyk do pielęgnacji niemowląt, zabawka interaktywna.

Warunkiem otrzymania jednorazowego świadczenia rzeczowego jest zamieszkiwanie na terenie gminy Piaski nowonarodzonego dziecka oraz przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Na jedno dziecko przysługuje jeden pakiet świadczenia rzeczowego bez możliwości jego wymiany na ekwiwalent pieniężny.

Wnioski na jednorazowe świadczenie rzeczowe dla nowonarodzonych dzieci z Gminy Piaski pn. "Witaj Maluszku” można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach.

Odbiór świadczenia rzeczowego odbędzie się w terminie i miejscu ustalonym w porozumieniu z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.


Data publikacji: 2023-04-06, 21:33


Załączniki:

1. Uchwała - Witaj Maluszku - zmiana.pdf
2. Uchwała - Witaj Maluszku.pdf
3. Wniosek - Witaj Maluszku.pdf