Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców gminy, którzy podpisali stosowne umowy użyczenia, na spotkania dotyczące odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę) organizowane w związku z przygotowaniem przez Gminę Piaski wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Podczas spotkania poruszona zostanie kluczowa kwestia wnioskowanego dofinansowania oraz ustalenie wysokości wkładu własnego jaki będą musieli ponieść mieszkańcy. Poziom dofinansowania wpisany we wniosku jest punktowany przez Instytucję Zarządzającą i ma realny wpływ na otrzymanie dofinansowania , dlatego też niezbędne jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz podjęcia przez Państwa w tej sprawie decyzji.

Ustalenia będą rzutować na konstrukcję finansową wniosku i ostateczną wysokość dopłat do poszczególnych instalacji.

Spotkania odbędą się w następujących terminach (podział ze względu na miejscowość montażu instalacji):

  1. 11 września 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych - Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Drugie, Bystrzejowice Trzecie, Jadwisin, Janówek, Kawęczyn, Majdan Kawęczyński, Marysin, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie.
  2. 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach - Borkowszczyzna, Emilianów, Gardzienice Pierwsze, Gardzienice Drugie, Józefów, Klimusin, Kolonia Siedliszczki, Kolonia Wola Piasecka, Kozice Dolne, Kozice Dolne Kolonia, Kozice Górne, Majdan Brzezicki, Majdan Kozic Dolnych, Majdan Kozic Górnych, Majdanek Kozicki, Nowiny, Piaski Górne, Piaski Wielkie, Siedliszczki, Wola Gardzienicka, Żegotów.
  3. 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 18:30 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach - Brzezice, Brzeziczki, Giełczew, Kębłów, Młodziejów, Piaski, Wola Piasecka.

INFORMACJE PO SPOTKANIU:

Informujemy, że na spotkaniach z mieszkańcami gminy Piaski, którzy aplikowali o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę) zdecydowaną większością głosów zapadła decyzja o zmniejszeniu poziomu dofinansowania do 74%.

Wniosek dot. pomp ciepła zostanie złożony na przyjętym pierwotnie poziomie dofinansowania 85%.

Ze szczegółami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piaskach pokój nr 1.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2020 roku. 


Data publikacji: 2019-09-09, 13:07