Komunikat Burmistrza Piask w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Piaskach i gminnych jednostek organizacyjnych od dnia 16 marca 2020 roku.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego, ogranicza się dostęp do Urzędu Miejskiego w Piaskach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach.

Jest to podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno interesantów, jak i pracowników urzędu.

 • Petenci będą wpuszczani do Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej jedynie w bardzo ważnych niecierpiących zwłoki sprawach, po uprzednim dopytaniu przez pracownika jaki jest cel wizyty.
 • Zgodnie z nakazami Ministerstwa Zdrowia zmianie ulega także praca Ośrodków Zdrowia, które obecnie działają głównie poprzez kontakt telefoniczny i teleporady. Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany ozakażenie koronawirusem nie może udawać się po poradę do przychodni ogólnej czy zwykłego szpitala. Procedury nakazują skontaktowanie się takiej osoby na stosowną infolinię (tel. 800 190 590) lub do Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Świdniku. Kontakt: 516 052 231, 516 052 228.
 • Ograniczeniu ulega działanie sołtysów i inkasentów, którzy również muszą zminimalizować bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Dlatego też prosimy do odwołania o wpłacanie podatków i opłat za śmieci, na konta Urzędu Miejskiego. Numery kont podane są na stronie Urzędu oraz na nakazach płatniczych.
 • Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dania 12 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz 423), tracą ważność wszystkie wezwania Burmistrza Piask do stawienia się osób do kwalifikacji wojskowej w okresie od 31 marca do 02 kwietnia br.
 • Zmianie ulega również praca Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach. Nieczynna jest kasa. Telefony kontaktowe do ZUK.

Kontakty do Urzędu Miejskiego w Piaskach:

 • Sekretariat: (81) 58 21 020 
 • ePUAP: /UMPiaski/skrytka
 • e-mail: um@piaski.pl 
 • Serwis eUsługi Urzędu Miejskiego w Piaskach,  skierowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Udostępnia aktualne informacje związane z zobowiązaniami w stosunku do urzędu: podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, wywóz nieczystości  i umożliwia regulować swoje zobowiązania wobec urzędu on-lin, Rejestracja i logowanie odbywa się poprzez Profil Zaufany  -  www.epiaski.pl 
 • Kontakty na poszczególne stanowiska: Wydziały   
 • Bezpłatny Gminny System Powiadamiana Smsowego -  Każdy mieszkaniec po zarejestrowaniu będzie otrzymywał najświeższe wiadomości i informacje, bezpośrednio na swój prywatny telefon komórkowy. Zarejestruj się
 • DRUKI DO POBRANIA  (sprawy podatkowe, USC, geodezja i planowanie przestrzenne, awarie OZE, gospodarka odpadami)

Kontakty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach:

 • telefonicznie: 81 58 21 362
 • pracownicy socjalni: 509 669 589
 • asystent rodziny: 509 669 589 
 • za pomocą e-maila:
  • świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: opspiaskifa@wp.pl, ps_piaski500plus@wp.pl,
  • pomoc społeczna: ops_piaski@wp.pl
  • asystent rodziny: ops_piaski@wp.pl
  • księgowość: opeesik@wp.pl
  • kierownik: dorotaklimek.ops@wp.pl 
 • drogą elektroniczną (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP – Profil Zaufany, bankowości elektronicznej) można składać wnioski na: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia niezbędnych spraw urzędowych, klienci powinni zgłaszać się do Ośrodka pojedynczo (bez osób towarzyszących). Jeśli nie musisz, nie narażaj siebie i innych.

W przypadku gdy w kwarantannie będą osoby starsze, którym nie ma kto z rodziny lub sąsiadów pomóc w zakupach podstawowych środków do życia, schemat działania będzie następujący: Jeśli SANEPID wyznaczy takie osoby do kwarantanny, to przekaże listę takich osób w kwarantannie do Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS weryfikuje telefonicznie czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Jeśli tak, to w porozumieniu z Urzędem Miejskim, Policją zorganizuje poprzez pracowników, OSP, WOT, dostawę podstawowych zakupów do tych osób z zachowaniem bezpieczeń-stwa. Podstawowym jednak działaniem wobec osób starszych, które powinny ograniczyć kontakt z innymi osobami, jest pomoc rodzin lub sąsiadów, z zachowaniem podstawowych środków ostrożności – mycie rąk, pozostawianie zakupów w bezpiecznej odległości.

Bardzo prosimy o zrozumienie sytuacji. Każde zasadne  podejrzenie o zakażeniu pracownika spowoduje wyłączenie z pracy całego urzędu. Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie, w szczególności:

 • dokonywanie płatności poprzez bankowość elektroniczną,
 • składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez platformę E-PUAP,
 • pytania i wątpliwości na bieżąco można kierować do pracowników drogą mailową lub telefonicznie.

Ze względu na sytuację w całym kraju nowe zasady obsługi interesantów instytucji państwowych i samorządowych, wprowadzane są w celu zminimalizowania rozprzestrzenianie się wirusa.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższego komunikatu, ponieważ odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem.

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ


Data publikacji: 2020-03-19, 13:08