PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA" 

Seniorzy należą do grupy osób, które są szczególnie narażone na powikłania związane z zakażeniem Covid-19. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są więc w tym okresie szczególnie ważne. W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych Gmina Piaski przystąpiła do realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”, który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach.

Drogi Seniorze!

Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Skorzystaj z infolinii  22 505 11 11.

To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Pytania i procedury dla Seniora.

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

1. Na czym polega program?

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym lekarstwa, artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program?

Program jest realizowany od 20 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

4. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu. Pomoc w postaci usług, np. pomoc w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

5. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Seniorze, zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

• Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

• Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00

• Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2.

• Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.

• Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

• W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego OPSu - tel. 81 58-21-362

KROK 3.

• Przychodzi do Ciebie osoba, którą Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Podstawą rozliczenia jest paragon za dokonane zakupy, lekarstwa. Osoba dokonująca zakupów najpierw otrzymuje od Seniora środki, następnie udaje się na zakupy. Na podstawie dostarczonego towaru i paragonu następuje rozliczenie. Nie ma możliwości aby osoba udzielająca wsparcia dokonywała zakupów z własnych środków.

Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

• Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans,

w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

• Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Na terenie Miasta i Gminy Piaski zakupy czy usługi będą realizowane w czasie godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach:

poniedziałek w godzinach - 900 – 1700

wtorek w godzinach - 715 – 1515

środa w godzinach - 715 – 1515

czwartek w godzinach - 715 – 1515

piątek w godzinach - 715 – 1515

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy, gdy nie ma najbliższej rodziny lub gdy rodzina z uzasadnionych powodów (np. kwarantanna, izolacja domowa) takiej pomocy udzielić nie może.


Data publikacji: 2020-12-01, 14:57