Nabór na rachmistrzów przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Gminny Komisarz Spisowy w Piaskach – Pan Michał Cholewa Burmistrz Piask – informuje, iż otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021 został przedłużony na terenie całego kraju do 16 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową);
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu naboru kandydatów na rachmistrzów oraz formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piaskach: https://piaski.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/327

Bieżące informacje na temat NSP 2021 dostępne są na portalu spis.gov.pl.

Data publikacji: 2021-02-10, 10:55