Spotkanie informacyjne dot. programu

Burmistrz Piask serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie dot. realizacji programu „Czyste Powietrze” w gminie Piaski. Spotkanie odbędzie się dnia 3 lipca 2021 r. (sobota) o godz. 14:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach.

Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Data publikacji: 2021-06-29, 12:44


Galeria zdjęć