komunikat

!!UWAGA!!! WODA Z WODOCIĄGU W PIASKACH WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp z o.o. informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku w dniu 02.09.2021 po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piaski (zaopatrującego miejscowości Piaski i Kębłów), wydał decyzję, w której stwierdził warunkową przydatność do spożycia przez ludzi wody poddawanej stałej dezynfekcji.

Zgodnie z w/w decyzją zaleca się aby osoby szczególnie wrażliwe (małe dzieci i osoby starsze) spożywały wodę ze wskazanego wodociągu po przegotowaniu.

Data publikacji: 2021-09-03, 10:57