Sprzedaz węgla

Chcesz kupić na preferencyjnych zasadach węgiel za pośrednictwem Gminy? Możesz już złożyć wniosek. Sprawdź jak to zrobić.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy o zasadach nabywania węgla w preferencyjnej cenie.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

• wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,

• gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Piaski,

• jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,

• nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

• imię i nazwisko,

• adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,

• adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,

• sortyment (węgiel orzech, ekogroszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 1,5 tony na gospodarstwo domowe w 2022 roku)

• Stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku).

• Wniosek musisz podpisać.

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Sposób dostarczania dokumentów:

• Wniosek o zakup można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Piaskach w pok. nr 20 (budynek w podwórku, wejście od strony wjazdu) w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek: od 7:15 do 15:15

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

• przesłać na adres: Urząd Miejski w Piaskach ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski

Koszty zakupu:

   - koszt zakupu węgla wyniesie 2.000 zł za tonę,

   - transport z miejsca dystrybucji we własnym zakresie lub przez skorzystanie z odpłatnej usługi Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piaskach.

Co nastąpi po złożeniu wniosku

Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. W przypadku błędów we wniosku wezwiemy Cię do ich poprawienia.

Jakie czynności podejmiemy w celu rozpatrzenia wniosku:

1. Sprawdzimy czy otrzymałeś dodatek węglowy,

2. Jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatek węglowy, sprawdzimy czy spełniasz warunki aby go otrzymać w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w której zgłosiłeś swoje źródło ogrzewania gospodarstwa domowego,

3. Dokonamy sprawdzenia wniosku w bazach PESEL oraz w rejestrze mieszkańców Gminy.

Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie weryfikację, przekażemy Ci druk do zapłaty na zakup deklarowanej ilości węgla. Po dokonaniu wpłaty Gmina wystawi fakturę, na podstawie której będzie następował odbiór węgla i przekaże Twoje dane do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piaskach którego pracownicy skontaktują się z Tobą celem umówienia terminu odbioru paliwa.

Miejsce dystrybucji węgla:

Były plac targowy w Kębłowie

Telefony kontaktowe: 500 207 117 lub 530 556 299

E-mail: wegiel@piaski.pl

Wzór wniosku do pobrania:

Data publikacji: 2022-11-08, 12:17


Załączniki:

1. Wniosek_o_zakup-preferencyjny.pdf
2. klauzula inf. - wniosek o zakup wegla.pdf