Gmina Piaski otrzymała dofinansowanie w wysokości 314 000 zł w ramach programu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Budżet programu to 1 000 000 000 zł. „Cyfrowa Gmina” to rządowy program wsparcia samorządów w zakresie cyfryzacji finansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu REACT – EU. Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ubiegając się o dotację, gmina Piaski pozyskała maksymalne wsparcie finansowe, które dla każdej z gmin w Polsce było obliczane w oparciu o dwa kryteria – liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego. Przedsięwzięcie jest w 100% dofinansowane w ramach programu „Cyfrowa Gmina” i zostało przeznaczone na:

1. Zakup oprogramowania NORMA PRO, EWOPIS oraz EWMAPA

2. Zakup 16 sztuk stacji roboczych wraz z oprogramowaniem biurowym oraz zasilaczami awaryjnymi, laptopem, klawiaturą, skanerem oraz 5 zestawami oprogramowania do pracy zdalnej

3. Zakup serwerów Typu A oraz B, urządzenia UTM, a także kluczy U2F

Oprócz wyżej wymienionych działań, przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa i aktualizację polityki bezpieczeństwa informacji dla Urzędu Miejskiego w Piaskach.


Data publikacji: 2023-04-13, 14:10