Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Piaski - Ankieta

Urząd Miejski w Piaskach przystąpił do opracowania dokumentu "Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Piaski”, dlatego pragniemy podzielić się z Państwem ankietą i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących zaobserwowanych zmian klimatycznych oraz sposobów radzenia sobie z ich konsekwencjami.

Serdecznie zachęcamy do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, które mogą przyczynić się do lepszego przygotowania naszego miasta do wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Termin wypełnienia ankiety upływa dnia 14 czerwca 2024 roku. Ankietę wypełnia się anonimowo. Zebrane wyniki zostaną wykorzystane do statystycznego opracowania dokumentu.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut.

Z góry dziękujemy za poświęcenie czasu na udział w naszym badaniu i wypełnienie ankiety.

Badanie przeprowadzane jest przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja na zlecenie Miasta Piaski, związane z realizacją Projektu pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Piaski” realizowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy.


ANKIETA

Data publikacji: 2024-05-24, 10:23