Informujemy, że kolejny nabór na utylizację azbestu prowadzony będzie do 24 maja 2019 r.
Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w w okolicach IV kwartału 2019 r.
Więcej informacji na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Piaskach w pok. nr 2.

Data publikacji: 2019-05-07, 11:07