W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zapewnieniu transportu do punktów szczepień osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, informujemy Państwa o możliwości zgłoszenia takiej potrzeby do Urzędu Miejskiego w Piaskach telefonicznie pod nr tel. (81) 58 21 801, 537 011 298. Poniedziałek w godz. od 9.00 do 17.00, wtorek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15.

Osoba zainteresowana dowozem, musi znać swój wyznaczony termin szczepienia. Zgodnie z  przyjętymi na szczeblu centralnym ustaleniami, pomocą w tym zakresie objęte zostaną osoby:
   
Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami 

Mające trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

Osoby objęte tą formą pomocy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.


AKTUALNOŚĆ

Punkt Szczepień Powszechnych

Od 4 maja 2021 r. ruszył, długo oczekiwany, Punkt Szczepień Powszechnych.
Zorganizowany został w remizie OSP w Piaskach przy współpracy z Centrum Medycznym „AGA-MED”.
Punkt czynny jest codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 8:00-18:00.


Zapraszamy do rejestracji na szczepienia poprzez:
 
infolinię – 989,
bezpośrednio do punktu szczepień tel. 509 408 332,
e-Rejestrację na pacjent.gov.pl.

Data publikacji: 2021-01-14, 14:30